Bersama rombongan pelajar KUIS diketuai Dr. Ghazali yg mengikuti kursus bahasa Arab di Zarqa

Bersama rombongan pelajar KUIS diketuai Dr. Ghazali yg mengikuti kursus bahasa Arab di Zarqa

Bersama rombongan pelajar KUIS diketuai Dr. Ghazali yg mengikuti kursus bahasa Arab di Zarqa

Share this post